Wyjazd poza granice Państwa, wiąże się ryzykiem korzystania z tamtejszej służby zdrowia. Jeśli nie posiadamy karty EKUZ (która obsługuje podstawowy koszyk świadczeń), w razie nieszczęścia będziemy zmuszeni zapłacić za leczenie z własnej kieszeni. Tutaj z pomocą przychodzi ubezpieczenie podróży.

Polisa w podstawowej wersji obejmuje koszty leczenia oraz ratownictwa (karetka, helikopter). Rozszerzenia jakie możemy zastosować to np. świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku, odpowiedzialność cywilna, bagaż, sprzęt sportowy, assistance (przyjazd rodziny, stabilizatory, ortezy) itd. 

 

Polisę w szczególności polecamy osobom uprawiającym sporty zimowe (odpowiedzialność za potrącenie innej osoby lub zniszczenie jej sprzętu). 

Ubezpieczenie podróży